Мъжът откри ЦВЕТОВЕТЕ и създаде РИСУВАНЕТО ,

Жената откри РИСУВАНЕТО и създаде ГРИМА .

Мъжът откри ДУМИТЕ и създаде ДИАЛОГА .

Жената откри ДИАЛОГА и създаде КЛЮКИТЕ .

Мъжът откри ИГРИТЕ и създаде КАРТИТЕ .

Жената откри КАРТИТЕ и създаде ТАРО .

Мъжът откри ЗЕМЕДЕЛИЕТО и създаде ХРАНАТА .

Жената откри ХРАНАТА и създаде ДИЕТАТА .

Мъжът откри ЧУВСТВАТА и създаде ЛЮБОВТА .

Жената откри ЛЮБОВТА и създаде СВАТБАТА .

Мъжът откри ЖЕНАТА и създаде СЕКСА .

Жената откри СЕКСА и създаде ГЛАВОБОЛИЕТО .

Мъжът откри ПАЗАРА и създаде ПАРИТЕ .
Жената откри ПАРИТЕ И *БА МАЙКАТА НА ВСИЧКО!!!!!!